Et alternativ til den kommunale hjælp

17 Års erfaring

BENYT DERES FRIE VALG TIL AT VÆLGE DEN RETTE HJEMMEHJÆLP

De har som borger ret til at vælge en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje. Dette er en del af Fritvalgsordning, som har eksisteret siden 2003. Hvis Deres kommune har visiteret Dem til hjemmepleje eller praktisk hjælp, kan De uden beregning vælge os til en omsorgsfuld pleje.

15 Års erfaring

BENYT DERES FRIE VALG TIL AT VÆLGE DEN RETTE HJEMMEHJÆLP

De har som borger ret til at vælge en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje. Dette er en del af Fritvalgsordning, som har eksisteret siden 2003. Hvis Deres kommune har visiteret Dem til hjemmepleje eller praktisk hjælp, kan De uden beregning vælge os til en omsorgsfuld pleje.

Vi Tilbyder

Vi tilbyder faglært personale, som brænder for faget og ønsker at give den gode oplevelse af at få hjælp I eget hjem. Vores mål er at gøre besøget til en god oplevelse, så vælg fagligt som menneskeligt!

Kære borger

Kære Pleje er et alternativ til den kommunale hjemmepleje i fere kommuner. Vi er godkendt til personlig pleje, praktisk hjælp, sygeplejeydelser og tilkøbsydelser. Siden 2007 har Kære Pleje leveret hjemmehjælp til borgere på Jylland og Fyn. Vi er fast besluttet på, at De får den absolut bedste hjemmepleje- og omsorg, hvor De og Deres behov sættes i centrum i det perfekte samspil mellem Dem, Deres familie og Kære Pleje.

 • Vi tilbyder faglært personale, som brænder for faget og ønsker, at give den gode oplevelse af at få hjælp i hjemmet.

  Som borger hos Kære Pleje får man tildelt en kontaktperson, og bliver tilknyttet et team af fast personale, med det formål, at minimere mængden af afløsere i hjemmet. Hjemmepleje er ofte en meget privat sag, som kræver respekt, engagement og evnen til at yde professionel omsorg.  Vi sætter en ære i, at føje liv til årene, og skabe trivsel og tryghed, både for borgere og ikke mindst deres pårørende.

Vi Tilbyder

Vi tilbyder faglært personale, som brænder for faget og ønsker at give den gode oplevelse af at få hjælp I eget hjem. Vores mål er at gøre besøget til en god oplevelse, så vælg fagligt som menneskeligt!

Kære borger

Kære Pleje er et alternativ til den kommunale hjemmepleje i fere kommuner. Vi er godkendt til personlig pleje, praktisk hjælp, sygeplejeydelser og tilkøbsydelser. Siden 2007 har Kære Pleje leveret hjemmehjælp til borgere på Jylland og Fyn. Vi er fast besluttet på, at De får den absolut bedste hjemmepleje- og omsorg, hvor De og Deres behov sættes i centrum i det perfekte samspil mellem Dem, Deres familie og Kære Pleje.

 • Vi tilbyder faglært personale, som brænder for faget og ønsker, at give den gode oplevelse af at få hjælp i hjemmet.

  Som borger hos Kære Pleje får man tildelt en kontaktperson, og bliver tilknyttet et team af fast personale, med det formål, at minimere mængden af afløsere i hjemmet. Hjemmepleje er ofte en meget privat sag, som kræver respekt, engagement og evnen til at yde professionel omsorg.  Vi sætter en ære i, at føje liv til årene, og skabe trivsel og tryghed, både for borgere og ikke mindst deres pårørende.

Hjemmehjælp

Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne. Vores personales respekt, engagement og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og udgør den puls, som fortsat driver os frem og understøtter troen, på det vi gør. Her er mennesket, relationer og trivsel i centrum. Målet er, at borgere såvel som personale skal have det godt. Det handler om at give plads til individualitet og forskellighed og om at skabe et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne. Glæde og tilfredse medarbejder resulterer i tilfredse borgere med livskvalitet.

Hjemmehjælp

Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne. Vores personales respekt, engagement og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og udgør den puls, som fortsat driver os frem og understøtter troen, på det vi gør. Her er mennesket, relationer og trivsel i centrum. Målet er, at borgere såvel som personale skal have det godt. Det handler om at give plads til individualitet og forskellighed og om at skabe et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne. Glæde og tilfredse medarbejder resulterer i tilfredse borgere med livskvalitet.

Personlig pleje

Personlig pleje kan bestå i enten rehabiliterende til egenomsorg eller varig kompenserende hjælp, inden for personlig hygiejne, påklædning, og hjælp til måltider.

Det kan være lige fra hjælp til et bad og til totalpleje med hjælp til alle personlig pleje- og omsorgsbehov, samt terminalpleje i døgnets 24 timer.

Vores medarbejdere er uddannet til at løse alle former for personlig pleje. Vi har dygtig personale, sygehjælpere, social og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagoger samt sygeplejersker.

 • Det er den enkelte kommune, der bestemmer hvilken type plejeopgaver vi som privat leverandør må varetage. I Kære Pleje har det af stor betydning at have en god dialog med kommunerne, for at sikre vigtig information mellem os og kommunen ikke går tabt. Derfor afholdes der løbende møder mellem kommunerne og os vedr. samarbejdet.

  Kære Pleje er godkendt til at yde visiteret hjælp til borgere – og dermed kan vi også tilbyde ekstraydelser under hjemmeserviceordningen

Personlig pleje

Personlig pleje kan bestå i enten rehabiliterende til egenomsorg eller varig kompenserende hjælp, inden for personlig hygiejne, påklædning, og hjælp til måltider.

Det kan være lige fra hjælp til et bad og til totalpleje med hjælp til alle personlig pleje- og omsorgsbehov, samt terminalpleje i døgnets 24 timer.

Vores medarbejdere er uddannet til at løse alle former for personlig pleje. Vi har dygtig personale, sygehjælpere, social og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagoger samt sygeplejersker.

 • Det er den enkelte kommune, der bestemmer hvilken type plejeopgaver vi som privat leverandør må varetage. I Kære Pleje har det af stor betydning at have en god dialog med kommunerne, for at sikre vigtig information mellem os og kommunen ikke går tabt. Derfor afholdes der løbende møder mellem kommunerne og os vedr. samarbejdet.

  Kære Pleje er godkendt til at yde visiteret hjælp til borgere – og dermed kan vi også tilbyde ekstraydelser under hjemmeserviceordningen

Praktisk hjælp

Praktisk bistand kan indeholde enten rehabiliterende eller varig hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb og særlig indsats.

De har mulighed for at blive visiteret til praktisk hjælp. Det er visitationen i Deres kommune som visiterer hjælpen. Praktisk hjælp kan eksempelvis bestå af hjælp til rengøring, tøjvask, støvsugning, gulvvask med mere, og hjælp til at bestille varer samt ordne post og pengesager.

Når De har aftalt med visitationen, at det er Kære Pleje der skal udføre hjælpen, vil De blive kontaktet af én af vores medarbejdere og sammen aftaler I, hvornår den praktiske hjælp skal udføres.

 • Vi bestræber os på, at det er det samme team af hjælpere, der udfører den praktiske bistand. Skulle der opstå forsinkelser eller ændringer, gør vi vores yderste for at holde Dem orienteret.

  Foruden de visiterede ydelser, som De modtager af kommunen, har De ligeledes mulighed for tilkøbe ekstra ydelser.

Praktisk hjælp

Praktisk bistand kan indeholde enten rehabiliterende eller varig hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb og særlig indsats.

De har mulighed for at blive visiteret til praktisk hjælp. Det er visitationen i Deres kommune som visiterer hjælpen. Praktisk hjælp kan eksempelvis bestå af hjælp til rengøring, tøjvask, støvsugning, gulvvask med mere, og hjælp til at bestille varer samt ordne post og pengesager.

Når De har aftalt med visitationen, at det er Kære Pleje der skal udføre hjælpen, vil De blive kontaktet af én af vores medarbejdere og sammen aftaler I, hvornår den praktiske hjælp skal udføres.

 • Vi bestræber os på, at det er det samme team af hjælpere, der udfører den praktiske bistand. Skulle der opstå forsinkelser eller ændringer, gør vi vores yderste for at holde Dem orienteret.

  Foruden de visiterede ydelser, som De modtager af kommunen, har De ligeledes mulighed for tilkøbe ekstra ydelser.

Sygepleje ydelser

Vi har faglige uddannede personale, som Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælper, pædagoger, sygeplejersker m.m.

Sygepleje ydelser, kan bestå af f.eks. sårbehandling, iltbehandling, kompressions behandling, stomipleje, kateter pleje, skift af smerte plastre, insulin givning, blodtryksmåling, psykisk støtte, samt terminal pleje i døgnets 24 timer.

Sygepleje ydelser

Vi har faglige uddannede personale, som Social og sundhedsassistenter, Social og sundhedshjælper, pædagoger, sygeplejersker m.m.

Sygepleje ydelser, kan bestå af f.eks. sårbehandling, iltbehandling, kompressions behandling, stomipleje, kateter pleje, skift af smerte plastre, insulin givning, blodtryksmåling, psykisk støtte, samt terminal pleje i døgnets 24 timer.

Tilkøbs ydelser

Der er stor forskel på grundlaget for hjemmehjælp og tilkøbsydelser. Hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp) får man på baggrund af en kommunal afgørelse, som skal være baseret på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Hjemmehjælp betales af kommunen. Ekstra hjælp også kaldt tilkøbsydelser er individuelle løsninger til en bedre hverdag med mere livskvalitet.

Tilkøbs ydelser

Der er stor forskel på grundlaget for hjemmehjælp og tilkøbsydelser. Hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp) får man på baggrund af en kommunal afgørelse, som skal være baseret på en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Hjemmehjælp betales af kommunen. Ekstra hjælp også kaldt tilkøbsydelser er individuelle løsninger til en bedre hverdag med mere livskvalitet.

Vi plejer mennesker – ikke sygdom

og vi må være gode til det for flere og flere vælger os

  Udfyld venligst denne formular og så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.