Hjæmmehjælp
Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne.

Hjemmehjælp

Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne. Vores personales respekt, engagement og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og udgør den puls, som fortsat driver os frem og understøtter troen, på det vi gør. Her er mennesket, relationer og trivsel i centrum. Målet er, at borgere såvel som personale skal have det godt. Det handler om at give plads til individualitet og forskellighed og om at skabe et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne. Glæde og tilfredse medarbejder resulterer i tilfredse borgere med livskvalitet.

Hjemmehjælp

Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne. Vores personales respekt, engagement og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og udgør den puls, som fortsat driver os frem og understøtter troen, på det vi gør. Her er mennesket, relationer og trivsel i centrum. Målet er, at borgere såvel som personale skal have det godt. Det handler om at give plads til individualitet og forskellighed og om at skabe et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne. Glæde og tilfredse medarbejder resulterer i tilfredse borgere med livskvalitet.

Hjemmehjælp til ældre

Du har mulighed for at blive visiteret til praktisk hjælp. Det er visitationen i din kommune som visiterer hjælpen. Praktisk hjælp kan eksempelvis bestå af hjælp til rengøring, såsom støvsugning, gulvvask med mere, og hjælp til at bestille varer samt ordne post og pengesager.

Når du har aftalt med visitationen, at det er Kære Pleje der skal udføre hjælpen, vil du blive kontaktet af én af vores medarbejdere og sammen aftaler I, hvornår den praktiske hjælp skal udføres.

 • Vi bestræber os på, at det er den samme medarbejder, der udfører den praktiske bistand. Skulle der opstå forsinkelser eller ændringer, gør vi vores yderste for at holde dig orienteret.

  Foruden de visiterede ydelser som du modtager af kommunen, har du ligeledes mulighed for betale for ekstra ydelser.

Hjemmehjælp til ældre

Du har mulighed for at blive visiteret til praktisk hjælp. Det er visitationen i din kommune som visiterer hjælpen. Praktisk hjælp kan eksempelvis bestå af hjælp til rengøring, såsom støvsugning, gulvvask med mere, og hjælp til at bestille varer samt ordne post og pengesager.

Når du har aftalt med visitationen, at det er Kære Pleje der skal udføre hjælpen, vil du blive kontaktet af én af vores medarbejdere og sammen aftaler I, hvornår den praktiske hjælp skal udføres.

 • Vi bestræber os på, at det er den samme medarbejder, der udfører den praktiske bistand. Skulle der opstå forsinkelser eller ændringer, gør vi vores yderste for at holde dig orienteret.

  Foruden de visiterede ydelser som du modtager af kommunen, har du ligeledes mulighed for betale for ekstra ydelser.

Hjemmehjælp til handicappede

Praktisk hjælp kan bestå af hjælp til et bad, til totalpleje med hjælp til alle personlig pleje- og omsorgsbehov, samt terminalpleje i døgnets 24 timer. Kære Pleje medarbejdere er uddannet til at løse alle former for personlig pleje. Vi har dygtig personale, sygehjælpere, social og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagoger samt sygeplejersker.

Hjemmehjælp til handicappede

Praktisk hjælp kan bestå af hjælp til et bad, til totalpleje med hjælp til alle personlig pleje- og omsorgsbehov, samt terminalpleje i døgnets 24 timer. Kære Pleje medarbejdere er uddannet til at løse alle former for personlig pleje. Vi har dygtig personale, sygehjælpere, social og sundhedshjælpere og -assistenter, pædagoger samt sygeplejersker.

Hjemmehjælp til psykisk syge

Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne. Vores personales respekt, engagement og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og udgør den puls, som fortsat driver os frem og understøtter troen, på det vi gør. Her er mennesket, relationer og trivsel i centrum.

Målet er, at borgere såvel som personale skal have det godt. Det handler om at give plads til individualitet og forskellighed og om at skabe et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne. Glæde og tilfredse medarbejder resulterer i tilfredse borgere med livskvalitet.

Hjemmehjælp til psykisk syge

Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne. Vores personales respekt, engagement og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og udgør den puls, som fortsat driver os frem og understøtter troen, på det vi gør. Her er mennesket, relationer og trivsel i centrum.

Målet er, at borgere såvel som personale skal have det godt. Det handler om at give plads til individualitet og forskellighed og om at skabe et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne. Glæde og tilfredse medarbejder resulterer i tilfredse borgere med livskvalitet.

Terminal pleje og omsorg

Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne. Vores personales respekt, engagement og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og udgør den puls, som fortsat driver os frem og understøtter troen, på det vi gør. Her er mennesket, relationer og trivsel i centrum.

Målet er, at borgere såvel som personale skal have det godt. Det handler om at give plads til individualitet og forskellighed og om at skabe et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne. Glæde og tilfredse medarbejder resulterer i tilfredse borgere med livskvalitet.

Terminal pleje og omsorg

Det er personalet, der sikrer, at livsglæden bliver ved med at strømme frit hos borgerne. Vores personales respekt, engagement og omsorg er drivkraften i det daglige arbejde og udgør den puls, som fortsat driver os frem og understøtter troen, på det vi gør. Her er mennesket, relationer og trivsel i centrum.

Målet er, at borgere såvel som personale skal have det godt. Det handler om at give plads til individualitet og forskellighed og om at skabe et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for medarbejderne. Glæde og tilfredse medarbejder resulterer i tilfredse borgere med livskvalitet.

Hjemmehjælp til børn

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om ret til hjemmehjælp. Det vil sige personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet bl.a. madservice.

Der er ret til hjemmehjælp, hvis borgeren på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaverne i hjemmet. Reglerne er i servicelovens § 83.

 • Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jf. servicelovens § 91.

  Kommunen udarbejder kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp.

  Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om ret til hjemmehjælp.

  Ankestyrelsen behandler klager over kommunernes afgørelser om hjemmehjælp.

Hjemmehjælp til børn

Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om ret til hjemmehjælp. Det vil sige personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet bl.a. madservice.

Der er ret til hjemmehjælp, hvis borgeren på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaverne i hjemmet. Reglerne er i servicelovens § 83.

 • Alle hjemmehjælpsmodtagere har ret til at vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jf. servicelovens § 91.

  Kommunen udarbejder kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp.

  Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om ret til hjemmehjælp.

  Ankestyrelsen behandler klager over kommunernes afgørelser om hjemmehjælp.

  Udfyld venligst denne formular og så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.